De Heibaartmolens

De Heibaartmolens

De Heibaart-
molens

In het gebied tussen Brecht en Hoogstraten, ten oosten van de E19, wordt sinds lange tijd (2014) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een tweede lijn aan windturbines. In 2022 werd door de projectgroep Luminus, Elicio en Mega Windy een omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER ingediend voor een project van 5 windturbines. Ongeveer gelijktijdig met deze aanvraag werd, meer noordelijk, door Aspiravi een omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER ingediend voor een project van 2 windturbines. Beide projecten waren niet geheel compatibel met elkaar en werden uiteindelijk stopgezet.

De projecten werden sinds de stopzetting op elkaar afgestemd en Luminus, Elicio, Mega Windy en Aspiravi werken nu samen om een aangepast project van in totaal 6 windturbines te onderzoeken in een project-MER. Dit project is dus zeker geen nieuw windproject maar een aangepaste en verbeterde versie van de voorgaande twee projecten.

In het gebied tussen Brecht en Hoogstraten, ten oosten van de E19, wordt sinds lange tijd (2014) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een tweede lijn aan windturbines. In 2022 werd door de projectgroep Luminus, Elicio en Mega Windy een omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER ingediend voor een project van 5 windturbines. Ongeveer gelijktijdig met deze aanvraag werd, meer noordelijk, door Aspiravi een omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER ingediend voor een project van 2 windturbines. Beide projecten waren niet geheel compatibel met elkaar en werden uiteindelijk stopgezet.

De projecten werden sinds de stopzetting op elkaar afgestemd en Luminus, Elicio, Mega Windy en Aspiravi werken nu samen om een aangepast project van in totaal 6 windturbines te onderzoeken in een project-MER. Dit project is dus zeker geen nieuw windproject maar een aangepaste en verbeterde versie van de voorgaande twee projecten.

De start van een nieuw milieueffectenrapport

Voor dit nieuwe project start heel snel een project-milieueffectenrapport (MER).

Bij de Vlaamse overheid, Team Omgevingseffecten, werd recent een ‘aanmelding’ gedaan van dit MER.

De overheid checkt het onderzoek. Welke mogelijke milieueffecten worden bekeken?

Aan een reeks adviesinstanties zal advies gevraagd worden.

Van zodra de MER-aanmelding is goedgekeurd start de opmaak van het eigenlijke milieueffectenrapport.

Van zodra de aanmelding is goedgekeurd, is het dossier publiek beschikbaar.

Later volgt de vergunningsaanvraag, het MER-rapport is er een onderdeel van.

Wil je meer weten over hoe een project-MER loopt?

De start van een nieuw milieueffectenrapport

Voor dit nieuwe project start heel snel een project-milieueffectenrapport (MER).

Bij de Vlaamse overheid, Team Omgevingseffecten, werd recent een ‘aanmelding’ gedaan van dit MER.

De overheid checkt het onderzoek. Welke mogelijke milieueffecten worden bekeken?

Aan een reeks adviesinstanties zal advies gevraagd worden.

Van zodra de MER-aanmelding is goedgekeurd start de opmaak van het eigenlijke milieueffectenrapport.

Van zodra de aanmelding is goedgekeurd, is het dossier publiek beschikbaar.

Later volgt de vergunningsaanvraag, het MER-rapport is er een onderdeel van.

Wil je meer weten over hoe een project-MER loopt?

De start van een
nieuw milieu-
effectenrapport

Voor dit nieuwe project start heel snel een project-milieueffectenrapport (MER).

Bij de Vlaamse overheid, Team Omgevingseffecten, werd recent een ‘aanmelding’ gedaan van dit MER.

De overheid checkt het onderzoek. Welke mogelijke milieueffecten worden bekeken?

Aan een reeks adviesinstanties zal advies gevraagd worden.

Van zodra de MER-aanmelding is goedgekeurd start de opmaak van het eigenlijke milieueffectenrapport.

Van zodra de aanmelding is goedgekeurd, is het dossier publiek beschikbaar.

Later volgt de vergunningsaanvraag, het MER-rapport is er een onderdeel van.

Wil je meer weten over hoe
een project-MER loopt?

Communicatie

De projectgroep zal de betrokken gemeenten en omwonenden tijdig en transparant informeren over de belangrijkste stappen in dit project.
Hiervoor voorzien we tijdig:

  • een nieuwe projectwebsite die geregeld wordt geüpdatet en waarlangs vragen gesteld kunnen worden
  • een informatiemarkt voorafgaand aan indiening
  • een informatievergadering tijdens het openbaar onderzoek

Communicatie

De projectgroep zal de betrokken gemeenten en omwonenden tijdig
en transparant informeren over de belangrijkste stappen in dit project.
Hiervoor voorzien we tijdig:

  • een nieuwe projectwebsite die geregeld wordt geüpdatet en waarlangs vragen gesteld kunnen worden
  • een informatiemarkt voorafgaand aan indiening
  • een informatievergadering tijdens het openbaar onderzoek

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong.
Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en haar windpark kent een constante groei. In 2020 werd maar liefst één windturbine op drie in België door Luminus gebouwd. Het bedrijf heeft momenteel  234 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 588 MW, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 319.000 gezinnen.

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong.
Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en haar windpark kent een constante groei. In 2020 werd maar liefst één windturbine op drie in België door Luminus gebouwd. Het bedrijf heeft momenteel  234 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 588 MW, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 319.000 gezinnen.

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong.
Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en haar windpark kent een constante groei. In 2020 werd maar liefst één windturbine op drie in België door Luminus gebouwd. Het bedrijf heeft momenteel  234 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 588 MW, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 319.000 gezinnen.

Elicio is een belgische producent van hernieuwbare energie en maakt daarvoor gebruik van één van de meeste overvloedige bronnen van de aarde: de wind. Elicio ontwikkelt, bouwt en contracteert windmolenparken van hoogtechnologische topklasse, werkt samen met de grootste energieleveranciers van Europa, en wordt daarin voortgestuwd door een gedreven team van +/- 70 werknemers.  Stuk voor stuk gepassioneerde en innovatieve experten op het gebied van hernieuwbare energie, die momenteel een totale capaciteit van 541 MW aan schone, ‘groene’ energie exploiteren. Door blijvend te innoveren en ontwikkelen, streeft Elicio naar een steeds duurzamere toekomst.

Elicio is een belgische producent van hernieuwbare energie en maakt daarvoor gebruik van één van de meeste overvloedige bronnen van de aarde: de wind. Elicio ontwikkelt, bouwt en contracteert windmolenparken van hoogtechnologische topklasse, werkt samen met de grootste energieleveranciers van Europa, en wordt daarin voortgestuwd door een gedreven team van +/- 70 werknemers.  Stuk voor stuk gepassioneerde en innovatieve experten op het gebied van hernieuwbare energie, die momenteel een totale capaciteit van 541 MW aan schone, ‘groene’ energie exploiteren. Door blijvend te innoveren en ontwikkelen, streeft Elicio naar een steeds duurzamere toekomst.

Elicio is een belgische producent van hernieuwbare energie en maakt daarvoor gebruik van één van de meeste overvloedige bronnen van de aarde: de wind. Elicio ontwikkelt, bouwt en contracteert windmolenparken van hoogtechnologische topklasse, werkt samen met de grootste energieleveranciers van Europa, en wordt daarin voortgestuwd door een gedreven team van +/- 70 werknemers.  Stuk voor stuk gepassioneerde en innovatieve experten op het gebied van hernieuwbare energie, die momenteel een totale capaciteit van 541 MW aan schone, ‘groene’ energie exploiteren. Door blijvend te innoveren en ontwikkelen, streeft Elicio naar een steeds duurzamere toekomst.

Aspiravi is een 100% Belgische pionier in hernieuwbare energie, voortrekker van de energietransitie, producent en leverancier van groene stroom en warmte, met een lange termijnvisie en een unieke participatieve aanpak. Met al haar projecten van hernieuwbare energie heeft Aspiravi bijgedragen tot een meer duurzame leefwereld.
 Een leefwereld met meer hernieuwbare energie, zodat er minder CO2-uitstoot is, meer lokale energieproductie, zodat afhankelijkheid van het buitenland vermindert, een rationeler energieverbruik, voor bedrijven die hun groene stroom rechtstreeks van de producent kopen.

Aspiravi is een 100% Belgische pionier in hernieuwbare energie, voortrekker van de energietransitie, producent en leverancier van groene stroom en warmte, met een lange termijnvisie en een unieke participatieve aanpak. Met al haar projecten van hernieuwbare energie heeft Aspiravi bijgedragen tot een meer duurzame leefwereld.
 Een leefwereld met meer hernieuwbare energie, zodat er minder CO2-uitstoot is, meer lokale energieproductie, zodat afhankelijkheid van het buitenland vermindert, een rationeler energieverbruik, voor bedrijven die hun groene stroom rechtstreeks van de producent kopen.

Aspiravi is een 100% Belgische pionier in hernieuwbare energie, voortrekker van de energietransitie, producent en leverancier van groene stroom en warmte, met een lange termijnvisie en een unieke participatieve aanpak. Met al haar projecten van hernieuwbare energie heeft Aspiravi bijgedragen tot een meer duurzame leefwereld.
 Een leefwereld met meer hernieuwbare energie, zodat er minder CO2-uitstoot is, meer lokale energieproductie, zodat afhankelijkheid van het buitenland vermindert, een rationeler energieverbruik, voor bedrijven die hun groene stroom rechtstreeks van de producent kopen.

MEGA-WINDY zijn vijf ondernemers uit Kalmthout, weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan de doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie. Zoals de bedrijfsnaam laat vermoeden koos MEGA-WINDY resoluut voor energie uit wind! Eerste windturbine park is opgestart te Essen-Kalmthout.
Vanuit de overtuiging dat energie voorziening zonder luchtvervuiling en zonder uitputting van de natuurlijke rijkdommen de verantwoorde keuze is voor de toekomst, wil MEGA-WINDY op geschikte locaties nieuwe windenergie projecten verwezenlijken.

MEGA-WINDY zijn vijf ondernemers uit Kalmthout, weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan de doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie. Zoals de bedrijfsnaam laat vermoeden koos MEGA-WINDY resoluut voor energie uit wind! Eerste windturbine park is opgestart te Essen-Kalmthout.
Vanuit de overtuiging dat energie voorziening zonder luchtvervuiling en zonder uitputting van de natuurlijke rijkdommen de verantwoorde keuze is voor de toekomst, wil MEGA-WINDY op geschikte locaties nieuwe windenergie projecten verwezenlijken.

MEGA-WINDY zijn vijf ondernemers uit Kalmthout, weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan de doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie. Zoals de bedrijfsnaam laat vermoeden koos MEGA-WINDY resoluut voor energie uit wind! Eerste windturbine park is opgestart te Essen-Kalmthout.
Vanuit de overtuiging dat energie voorziening zonder luchtvervuiling en zonder uitputting van de natuurlijke rijkdommen de verantwoorde keuze is voor de toekomst, wil MEGA-WINDY op geschikte locaties nieuwe windenergie projecten verwezenlijken.