De locatie en het ontwerp van een windturbinepark moeten aan strikte criteria voldoen:
 • windrijk

 • niet hinderend voor de buurt

 • niet hinderend voor de luchtvaart

 • geen negatieve invloed op de natuur

 • vlot toegankelijk

 • maximale benutting van de beschikbare ruimte

 • Draagt niet bij aan de klimaatopwarming
 • Geen vervuiling van lucht, water of bodem
 • Wind is onuitputtelijk
 • Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 • Extra tewerkstelling en economische ontwikkeling
 • Windmolens zijn competitief met andere energiebronnen