Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong.

Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en haar windpark kent een constante groei. In 2020 werd maar liefst één windturbine op drie in België door Luminus gebouwd. Het bedrijf heeft momenteel  234 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 588 MW, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 319.000 gezinnen.

GA NAAR DE WEBSITE

Elicio is een belgische producent van hernieuwbare energie en maakt daarvoor gebruik van één van de meeste overvloedige bronnen van de aarde: de wind. Elicio ontwikkelt, bouwt en contracteert windmolenparken van hoogtechnologische topklasse, werkt samen met de grootste energieleveranciers van Europa, en wordt daarin voortgestuwd door een gedreven team van +/- 70 werknemers.  Stuk voor stuk gepassioneerde en innovatieve experten op het gebied van hernieuwbare energie, die momenteel een totale capaciteit van 541 MW aan schone, ‘groene’ energie exploiteren. Door blijvend te innoveren en ontwikkelen, streeft Elicio naar een steeds duurzamere toekomst.

GA NAAR DE WEBSITE

MEGA-WINDY zijn vijf ondernemers uit Kalmthout, weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan de doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie. Zoals de bedrijfsnaam laat vermoeden koos MEGA-WINDY resoluut voor energie uit wind! Eerste windturbine park is opgestart te Essen-Kalmthout.

Vanuit de overtuiging dat energie voorziening zonder luchtvervuiling en zonder uitputting van de natuurlijke rijkdommen de verantwoorde keuze is voor de toekomst, wil MEGA-WINDY op geschikte locaties nieuwe windenergie projecten verwezenlijken.

GA NAAR DE WEBSITE